Un aspecte molt rellevant en la planificació d’un projecte de cuina, és el de les portes de pas. Portes massisses que aïllant tèrmicament i acústicament.