Des del paviment fins als sanitaris. Podem portar la direcció del projecte de la A a la Z, ocupant-nos de la contractació de tots els industrials que hi poden intervenir.