Portes de Pas Rechapades

Portes de Pas Rechapades

Un aspecte molt rellevant en la planificació d’un projecte de cuina, és el de les portes de pas. Portes massisses que aïllant tèrmicament i acústicament.

Portes de Pas Lacades

Portes de Pas Lacades

Un aspecte molt rellevant en la planificació d’un projecte de cuina, és el de les portes de pas. Portes massisses que aïllant tèrmicament i acústicament.

Portes de Pas Macisses

Portes de Pas Macisses

Un aspecte molt rellevant en la planificació d’un projecte de cuina, és el de les portes de pas. Portes massisses que aïllant tèrmicament i acústicament.